EN|DE
KRZYSZTOF LEON DZIEMASZKIEWICZ

Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz - aktor, performer, choreograf. W latach 1987-1995 był tancerzem i asystentem choreografa w Teatrze Ekspresji w Sopocie. Brał udział we wszystkich realizacjach scenicznych i filmowych teatru.

Od 1995 roku prowadzi własny teatr PATRZ MI NA USTA, najpierw w Gdańsku, a od 1997 roku w Berlinie. Jako tancerz i choreograf współpracował z Berlińskim teatrem „Moving M3” i z Teatrem „Babcia Zosia”.

Od 2005 roku współpracuje z niemiecką performerką polskiego pochodzenia Mariolą Brillowską. Na stałe związany jest z Sopockim Klubem SFINKS, dla którego tworzy choreografie do pokazów mody, performance i happeningów.

W pracy scenicznej rzeczą dla niego istotną jest swobodna możliwość wyrażenia siebie. Nie pracuje w oparciu o literaturę, gotowe libretta. Stara się, by wypowiedź była w pełni czysta i osobista. W swych spektaklach posługuje się różnorodnymi formami ruchowymi, m.in.: tańcem współczesnym, ekspresyjnym, slow motion, które podobnie jak gra aktora/tancerza są nośnikami ekspresji i emocji.

W pracy twórczej Dziemaszkiewicza głównym tworzywem są emocje oraz otwartość wobec scenicznych partnerów. Widowiska Teatru powstają jako obrazy interdyscyplinarne, w których elementy takie jak: muzyka, plastyka, taniec, przestrzeń, atmosfera wydarzeń, klimat obecnej publiczności, napięcie wywołane grą tancerzy-aktorów, tworzą pewne wrażenia. Doznania te nie powinny być obarczone doświadczeniem widza, ani też wykonawcy, ale otwarte na wszystko, co nowe i nieznane...

Najważniejsze spektakle i performance w reżyserii Krzysztofa „Leona” Dziemaszkiewicza to: „Przesilenie” (1998), „Radio Metaphisick” (1999), „Narodowa Drag Queen” (2000), „Variete Kameleon” (2004), „Cafe Domino zaprasza” (2004), „Królestwo Szambalii” (2004), „Różana Góra” (2005), „Dziś są moje urodziny” (2006), „Belladonna” (2007), „Live Act“ (2007), „Mandala w Galerii Miejskiej we Wrocławiu“ (2007), „Dziewczęta z Zajęczego Wzgórza“ (2008), „H.O.N.D.“ (z Mariolą Brillowską, 2009), „H.A.P.P.Y.“ (z Mariolą Brilowską, 2009), „Rokokoshow“ (2009)

www.myspace.com/leondziemaszkiewicz PANIPANAMA web presence was created by the complainer & warsztat8r