EN|DE

Czym jest PANIPANAMA?

PANIPANAMA była miejscem dla sztuki w Lipsku. Była także nazwą serii performance, koncertów, wystaw, spotkań, akcji, open studio oraz platformą promującą polską, niezależna kulturę. PANIPANAMA była projektem artystki-rzeźbiarki Katy Adamek i geografa kulturowego Bernda Adamek-Schymy.

Po wcześniejszych projektach: Kolekcja Polska (2005) i parismoskau (2006-2007) od września 2008 roku zapraszaliśmy artystów, muzyków i performerów z Polski. Promowaliśmy także polską muzykę i sztukę na targach niezależnej muzyki oraz w radio-shows.

W kwietniu 2010 mainstreamowy magazyn sztuki "ART" wybrał PANIPANAMA "Off-Space Tygodnia", wielkie dzięki, ale czy rzeczywiście byliśmy tak niezależni?

:::

PRESS CLIPPING 

:::


Miejsca gdzie odbyły się koncerty i/lub wystawy:

Kunstraum PANIPANAMA, Kuhturmstr. 2, 04177 Leipzig 
UT CONNEWITZ, Wolfgang-Heinze-Str. 12a, 04277 Leipzig 
POLNISCHES INSTITUT, Markt 10, 04109 Leipzig 
ORTLOFF, Jahnallee 73, 04177 Leipzig 
D21, Demmeringstr. 21, 04177 Leipzig
LIEBFRAUENKIRCHE, Karl-Heine-Str. 112, 04229 Leipzig
Werk IV / obart, 02681 Kirschau
Weezie/Neubau Cafe of the Gallery of contemporary Arts, Karl-Tauchnitz-Str. 11, 04107 Leipzig
(Pop Up meeting of the independent music scene and business, Leipzig

PANIPANAMA od 2008 roku jest częścią "lindenow" networku niezależnych przestrzeni dla sztuki w Lipsku-Lindenau.

..

Dlaczego PANIPANAMA?

Po dotychczasowych projektach Kolekcja Polska (2005) i parismoskau (2006-2007) pozosta� nam nawyk rysowania "w�asnych" geograficznych map, kt�re rw�c i tn�c u�o�y�y sie w : (Kolekcja) Polska - parismoskau - PANIPANAMA.

Podobaj� nam si� proste, analogowo-geograficzne jako�ci PANIPANAMY: przypomnienie Panamy, naturalnego mostu ��czacego misz-masz dw�ch kontynent�w, po kt�rym przemieszczaj� si� ludzie, towary i zwierz�ta - lamy, jaguary, pancerniki, mr�wkojady, zimowe sowy, skunksy, tch�rze i ca�a masa innych stworze� przecinaj�cych przestrzenie z p�nocy na po�udnie, z po�udnia na p�noc. Potem wsp�czesny i sztuczny kana� techno wcinaj�cy si� w ziemi�, ��cz�cy wody wschodnio-zachodnich ocean�w. U�atwiaj�cy szybk� komunikacj� mi�dzy lud�mi.

W��czyli�my nowy kana� dla sztuki i muzyki w s�odko-s�onych, burzowych, ciep�ych i lazurowych wodach PANIPANAMY. Dziel�c PANIPANAMA na: PAN I PANA MA, PANI PANA MA, PAN I PANAMA, PANI PANAMA, a na ko�cu czuwaj�cy PAN IPANAMA. 

Pozdrawiaj� Was PANI PANAMA i PAN IPANAMA.


PANIPANAMA jest od czasu do czasu finansowana przez

 

 Instytut Polski w Berlinie, Filia w Lipsku


PANIPANAMA web presence was created by the complainer & warsztat8r